Vektoranalys


Aktuellt

Kurs-PM

Schema

Kursmaterial

Hemuppgifter

Under kursens gång kommer tre hemuppgifter (HU1, HU2 och HU3) att delas ut. Hemuppgifterna är frivilliga och rättas av de studerande själva (ingen rättar sin egen hemuppgift) vid tre schemalagda tillfällen under överinseende av kursens lärare. Resultaten av hemuppgifterna inrapporteras direkt till kursens lärare och hemuppgifterna lämnas sedan tillbaka till de studerande. Den som blir godkänd på en hemuppgift får tillgodoräkna sig 1 poäng på tentamen. Totalt kan man alltså få tillgodoräkna sig maximalt 3 poäng på tentamen. Hemuppgifterna får användas som tillgodoräkning på den ordinarie tentamen och på de två närmast efterföljande omtentamina. HU1 omfattar kursinnehållet som presenterats under föreläsning 1-3, HU2 föreläsning 4-6 och HU3 föreläsning 7-8. "Ut" betyder att hemuppgifterna läggs ut på den här sidan under den dagen. "In" betyder att hemuppgifterna börjar rättas då! Rättningen planeras att pågå under ca 45 minuter vid varje tillfälle. Sal för rättningarna är sal FD5 ("The Svedbergsalen", AlbaNova).

Tentamina

Extentor


Senast uppdaterad: 2005-11-15
Sidansvarig: