FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor
Frivilliga Hemtal
Obligatorisk Inlämningsuppgift

Schema
Kurslitteratur
Kända tryckfel i FMM 4e uppl


Fysikens Matematiska Metoder


Kända tryckfel i FMM 4e upplaganHär finns errata till tensoranalyskompendiet.

  • Sid 155, Tabell 5.1, Tillämpning av Klotytfunktioner, Står: "vinkeldelen av Δ i cylinderkoordinater", Ska stå: "vinkeldelen av Δ i sfäriska koordinater".
  • Sid 187, Rutan om diffusionsekvationen, Står: "PDE DΔu(r,t) - ut(r,t) = -g(r,t)", Ska stå:"PDE DΔu(r,t) - ut(r,t) = -ρ(r,t)".
  • Sid 187, Rutan om diffusionsekvationen, Såtr: "u(r,t) = ∫0tV G(r,t,r',t') g(r',t') dt' d3r' + ...", Ska stå: "u(r,t) = ∫0tV G(r,t,r',t') ρ(r',t') dt' d3r' + ...".

    Kända fel i Exempelsamlingen
  • Sid 74:  Lösningen till 5.20: RV skall vara uz(r,phi,0,t)=0, uz(r,phi,l,t)=0 (och inte u(r,phi,0,t)=0, u(r,phi,l,t)=0: Dirichlet- och inte Neumann RV vid topp och botten!). Förklaringen finns i texten till 5.23. Lösningen  är därför fel.
  • Sid 89: faktorn 1/(4 pi) saknar i medelvärdesbildningen. Resultatet i slutet av sidan skall alltså delas med 1/(4 pi).
  • 5.1 b): Ett enklare sätt att se att phi1,2 -phi2,1 =0 är att observera att uttrycket är symmetrisk i x och y: trigonometriska omskrivningen behövs inte.
Senast uppdaterad: Dec 12, 2007