FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor
Frivilliga Hemtal
Obligatorisk Inlämningsuppgift

Schema
Kurslitteratur
Kända tryckfel i FMM 4e uppl


Fysikens Matematiska Metoder

index_backup.html Kurskod: 5A1305

News will be announced here: please check this page regularly while the course is going on.

I will write some things in English since this is faster for me - if you want to contact me it is perfectly fine to write to me in Swedish.

Edwin


*Roslagstullsbacken 21, rum B5:1016, telefon 08-55378110. Öppettiderna är vardagar kl 11.00-13.00.


080128:
You can follow the course "SI1140, Del2" including the exams (next occasion: April 14, 08) where we will continue to provide variants of the exam suitable for this old variant of the course which included two additional chapters on variational calculus and Green's functions (we will do this at least until Jan 2009 or so). You are welcome to follow the course now (spring 08), earn bonus points etc., and if you want to hear lectures and exercise classes on the chapters on variational calculus and Green's function you can attend also those for  SI1142. This exam corresponds to 5p. In addition you should also do the obligatory homework problem of the course SI1142 (1p) and the tensor course SI1130 (1.5). The total of this course is 7.5p.

070117
Yesterdays tensor exam is available here.

070110: If you are planning to do the PDE exam on Jan 16 but did not follow the course last time: note that I handed out additional course material which I recommend you to study:
Notes on Hilbert space theory
Notes on Green's functions
Notes on variational calculus

070109: Todays tensor exam is available here.

The result of the "Kursutvärdering" is available here.

*Studentexpeditionen, Roslagstullsbacken 21, rum B5:1016, telefon 08-55378110. Öppettiderna är vardagar kl 11.00-13.00.

061020
: The exam today together with a suggestion of solution is available here.


061006: Hints and solutions were added to the file oe1.pdf used in the last "övning".

060919: A pdf-file with the "tensortentamen" today together with my solution.

060903: The solutions of the problems used in the tensor chapter ([T]) are now available here.

060903: Instructions about possible oral exams to improve your mark can be found here.

060822: Course literature: Note that we have changed the course books this year.

If you have already the old "kompendium" [FMM] you can find most of the material there, but since my "kursplanering" refers to the new text book [KS] it will be easier if you buy it (it is about 360SEK). In any case you will need the new exercise book [ÖB] (about 155SEK) if you want to follow the course.


[FMM] T. Erikson m.fl., Fysikens matematiska metoder, 4:e upplagan, 2004.

5 studiepoäng • Sedan HT 2004 undervisas kursen bara under HT.
 • Från och med HT 05 kommer E4 att läsa kursen tillsammans med F3.
 • I kursen ingår ett kapitel om tensorer motsvarande 1 p. Detta tenteras under kursens gång (se nedan) med G och U som möjliga betyg.
 • Delen om differentialekvationer motsvarar 3 p och examineras i slutet av kursen (se nedan).
 • En obligatorisk hemuppgift motsvarande 1 p ingår i kursen och skall lämnas in i början av period 2. Betyg på denna är G eller U. Hemuppgiften skall finnas upplagd under länken Obligatorisk Inlämningsuppgift.
 • Studenter från E och andra linjer som läser 5A1301 (4 p) följer samma kurs som fysikerna men läser och tenterar inte tensoranalysdelen. Övriga moment i kursen bygger ej på denna del.
 • Studenter från tidigare år som redan har läst tensoranalys som en del av kursen i vektoranalys behöver inte tentera tensoranalysdelen.
  Kurskrav:
  Tentamen i tensorkalkyl (TEN1; 1p), tentamen i partiella differentialekvationer (TEN2; 3p), samt datorlaborationsuppgift (LAB1;1p).

  Kommande tentamina:
  OBS! Salarna är preliminära, se schemasidan för så uppdaterad information som möjligt.


  StatCounter
 • Senast uppdaterad: Jan 28, 2008