FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor
Frivilliga Hemtal
Obligatorisk Inlämningsuppgift

Schema
Kurslitteratur
Kända tryckfel i FMM 4e uppl


Fysikens Matematiska Metoder

TimeEdit
Vecka 35 - 51 2006    |   

Kurser     5A1305     Fysikens matematiska metoder    

  Utskrift

(Planeringen ht05 finns här)

Förkortningar för kursliteratur:
KS= G. Sparr och A. Sparr, Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000)
ÖB= Sparr och Sparr, Övningsbok till Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000)
T = Kapitel 1 i Tensoranalys
R=
A. Ramgard, Vectoranalysmaterial
hemuppgifter
F1
Ons
30 aug
10:00-12:00

FD5
 ht1 ut. Kursens mål och PM. Matematiska modeller: härledning av värmelednings- och Laplaces ekvation, rand- och begynnelsevillkor ([KS] Kap.1.1-1.3, 1.6-1.7).  
Läs [KS] Kap. 3.1.1. och 3.1.2
Ö1
Tor
31 aug
10:00-12:00

FB52,53
 d'Alembert's lösning av vågekvationen; repetition av DIFF&TRANS kursen:  ODE, separation och enkla Sturm-Liouvilleproblem, Fourierserier ([ÖB] Kap. 0, [KS] Kap. 3.1.2). Uppgifter:  oe1.pdf: 1b,d, 2,3, 4a,c, 5a,d, 6c,b (4d,5b,c,6a) Läs [R] Kap. 12.1-12.4;   1a,c, 4b,d, 5b,c
F2
Fre
1 sep
13:00-15:00

FD5
Matematiska modeller: härledning av vågekvationen;  rand- och begynnelsevillkor (forts.); superposition ([KS] Kap.1.4-1.5, 1.6-1.7 forts., 1.8-1.10).  
Läs [KS] Kap. 1
F3
Mån
4 sep
13:00-15:00

FD5
Fouriers metod (kallas också produktmetoden):  homogena problem i en dimension som kan lösas exakt  ([KS] Kap. 3.1-3.2; delvis repetition av DIFF&TRANS kursen).

[ÖB] 3.8, 3.12
Ö2
Tis
5 sep
13:00-15:00
FB52,53
Matematiska modeller; Fouriers metod: [ÖB] 1.1, 1.5a, 1.5b, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15, 3.6 (1.15,  1.12, 1.21, 3.10)
[ÖB] 1.3, 1.4, 1.14, 1.23, 3.5
F4
Ons
6 sep
10:00-12:00

FD5
Fouriers metod: Inhomogena problem i en dimension som kan lösas exakt ([KS] Kap. 3.3) .  Inledning till Kap. H och S. 
[ÖB] 3.13, 3.14, 3.19
F5
Tor
7 sep
10:00-12:00
FD5
Tensorräkning ([T] Kap. 1)

Läs [T] Kap.1
Ö3
Fre
8 sep
13:00-15:00
FB52,53
ht1 in. Tensorräkning: [T] 1.1a, 1.3, 1.17, 1.28a, 1.5a,c, 1.19a,c,f,i (1.1b, 1.20, 1.19)
[T] 1.4, 1.5, 1.10, 1.19
F6
Mån
11 sep
10:00-12:00
FD5
Tensorräkning; ortogonala kroklinjiga koordinatsystem ([T] Kap. 1 forts., [R] Kap. 10; delvis repedition av VEKTOR kursen) 
Ö4
Tis
12 sep
10:00-12:00
FB52,53
Homogena och inhomogena problem i en dimenions: [ÖB] 3.21, 3.25, 3.14, 3.27 (3.18, 3.25, 3.29) 

[ÖB] 3.23, 3.28
F7
Ons
13 sep
10:00-12:00
FD5
ht2 ut. Egenvärden och egenfunktioner; Sturm-Liouvilleoperatorer; Hilbertrum; speciella funktioner ([KS] Kap. H och Kap. S; delvis repetition av DIFF&TRANS kursen)
H1a)b), H11, H51, H.54
 Ö5  13 sep
13:00-15:00
FB52,53
Tensorräkning: [T] 1.9b, 1.11b, 1.13, 1.30, 1.21a,c (1.11a,c, 1.24a, 1.29)  [T] 1.11, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24
F8
Tor
14 sep
13:00-15:00
FD5
Speciella funktioner; blandade begynnelse- och randvärdesproblem i en, två och tre dimensioner som kan lösas exakt ([KS], Kap. S forts. och Kap. 3.4-3.5).

S.13, S.14, S.18, S.21

Ö6
Fre
15 sep
10:00-12:00
V32,34
 Tensorräkning:  [T] 1.24b, 1.25, 1.26, 1.27, 1.31 (1.14, 1.15, 1.32, 1.33)
[T] 1.15,1.32, 1.31,1.33
Tis 19 sep
09:00-12:00
 TENSOR TENTAMEN

Ö7
Ons
20 sep
08:00-10:00
FB52,53
Hilbertrum; blandade begynnelse och randvärdesproblem: [ÖB]  H.46, H.48, 3.35, 3.38, 3.41 (3.30a, 3.32)          

[ÖB] H.47, 3.46, 3.48
 F9
Ons
20 sep
13:00-15:00
FD5
Blandade begynnelse- och randvärdesproblem i två och tre dimensioner som kan lösas exakt  ([KS] Kap. 3.4-3.5 forts.)

Ö8
Tor
21 sep
10:00-12:00
Q33,34
Blandade begynnelse- och randvärdesproblem: [ÖB]  3.59, 3.45, 3.64, 3.62 (3.35, 3.47, 3.50, 3.61
[ÖB] 3.47, 3.50,  3.61
F10
Fre
22 sep
10:00-12:00
FD5
ht2 in. Distributioner och integraltransformer; begynnelse- och randvärdesproblem som kan lösas genom integraltransformer ([KS] Kap. D och Kap. 4; delvis repetition av DIFF&TRANS kursen).

Läs [KS] Kap. D
Ö9
Mån
25 sep
08:00-10:00
FB52,53
 ht3 ut. Distributioner och intergraltransformer: [ÖB]   D2a, D2b, D4, D6, D.15a, D29, 3.44, 4.2 (4.1, 4.5)
[ÖB] D2, D.5, 4.1, 4.2 
F11
Tis
26 sep
10:00-12:00
FD5
 Greenfunktioner (responsfunktion); fundamentallösningar (t.ex. Coulombpotentialen); speglingsmethoder ([KS] Kap. 5.1-5; delvis repetition av TET kursen)


Ö10
Ons
27 sep
08:00-10:00
FB52,53
 Intergraltransformer;  Greenfunktioner: [ÖB]  4.7, 4.20, 4.16, 5.10a (4.5, 4.6)
[ÖB] 4,5, 4.6
 F12 27 sep
13:00-15:00
FD5
Greenfunktioner forts. och vågutbredning: harmoniska funktioner; värmeledningsekvation;  endimensionell vågutbredning; dämpning och dispersion ([KS] Kap. 5.6-5.8 och 7.1-7.6)

Ö11
Tor
28 sep
10:00-12:00
Q35,36
Greenfunktioner:  5.1, 5.3, 5.6, 5.12 (5.8, 5.14)

[ÖB] 5.8, 5.14
Ö12
Fre
29 sep
10:00-12:00
FB52,53
 Greenfunktioner5.17, 5.18, 5.20, 5.15 (5.13,  5.11)
[ÖB] 5.13,  5.11
F13
Mån
2 okt
10:00-12:00
FD5
Vågutbredning: sfäriska och cylindriska vågor; Kirschhoffs formel; variationsräkning  ([KS] Kap. 7.7-7.9 och Kap. 8)

 Ö13  2 okt
13:00-15:00
FB52,53
Vågutbredning: [ÖB] 7.1, 7.9, 7.13, 7.16   (7.4, 7.5, 7.14, 7.17)

[ÖB] 7.4, 7.17
F14
Tis
3 okt
10:00-12:00
FD5
ht3 in. ht4 utVariationsprinciper; diskreta modeller: förberedelse till obligatoriska inlämningsuppgiften ([KS] Kap. 8 och 2,  var.pdf)

 Ö14
Tis
 3 okt
13:00-15:00
L51,52
Vågutbredning; variationsprinciper: [ÖB] 7.18, 7.19 oe2.pdf: 1, 2, 7, 5 (6, 8)

oe2.pdf: 6, 8
Ö15
Fre
6 okt
08:00-10:00
FB52,53
 Variationsprinciper: oe2.pdf: 4, 10, 3, 11 (9)
oe3.pdf: 4, (5)
oe2.pdf: 9
oe3.pdf: 5
Ö16
Mån
9 okt
08:00-10:00
FB52,53
Variationsprinciperoe3.pdf: 1, 2, 6, 7 (3, 8)
oe3.pdf: 3, 8
 F15  9 okt
10:00-12:00
FD5
 Repetition och sammanfattning.
Ö17
Tor
12 okt
15:00-17:00
FB52,53
ht4 in Reservtid.

Ö18
Fre
13 okt
08:00-10:00
FB52,53
Repetition och tentagenomgång
Fre 20 okt
08:00-13:00
 PDE TENTAMEN
Senast uppdaterad: Dec 12, 2007