Vecka 35 - 52 2005
 
 | 

Kurser     5A1305     Fysikens matematiska metoder    


T = Kapitel 1 i Tensoranalys.
FMM = Kompendiet Fysikens Matematiska Metoder.
EX = Exempelsamlingen.

R=Ramgard (rekommenderad för självstudium)


Vecka 35, 2005                                                                            material
 hemuppgifter
  F1
Ons 31 aug 13:00-15:00 FD5  ht1 ut  Kursens mål och PM. Inledning till PDE och ODE (FMM Kap.1).  
Härledning av vågekv. (FMM Kap. 2.1-2) .
Läs FMM 2.1-4
  Ö1
Tor 1 sep 10:00-12:00 FB52, 53, 54  
d'Alembert's lösning av vågekv.; repetition diff&trans:  ODE, separation och enkla Sturm-Liouvilleproblem, Fourierserier. oe1.pdf: 1b,d, 2,3, 4a,c, 5a,d, 6c,b (4d,5b,c,6a) Läs FMM Kap.1,  1a,c, 4b,d, 5b,c
  F2   
Fre 2 sep 13:00-15:00 FD5           
Härledning av diffussionsekvationen och Laplaces ekvation (Kap. 2.3-4).
Produktmetoden i 1D (Kap. 3.1).
Läs T 1.1-7 eller/och  R Kap. 13
 

Vecka 36, 2005                                                                                  material
 hemuppgifter 
  F3
Tis 6 sep  
10:00-12:00 FD5                 
ht2 ut.  Tensorräkning: T Kap.1  Läs T Kap.1.8-14

Ö2
Tis
6 sep
13:00-15:00 E35, E51, E52
T Uppgifter 1.1a, 1.3, 1.17, 1.28a, 1.5a,c, 1.19a,c,f,i (1.1b, 1.20, 1.19) 1.4,1.5,1.10,1.19,
  F4
Ons 7 sep 10:00-12:00 FD5 
Tensorräkning:  T Kap. 1 (forts.)
Läs FMM  Kap.3.1.2
  F5
Tor 8 sep 10:00-12:00 FD5  Inhomogena problem (FMM Kap. 3.2). Läs FMM Kap. 3.2

  Ö3
Fre 9 sep 13:00-15:00 L51,Q33, 34 
ht1 in.  Tensorräkning T Uppgifter 1.9b, 1.11b, 1.13, 1.30, 1.21a,c (1.11a,c, 1.24a, 1.29)             
T 1.11, 1.21,
1.22, 1.23, 1.24


Vecka 37, 2005                                                                              material
hemuppgifter
  F6 
Mån 12 sep 13:00-15:00 FD5  Egenvärden och egenfunktioner, Sturm-Liouvilleoperatorer, Hilbertrum (Kap. 4)
Läs FMM Kap. 4.2.3 och 5.1
  Ö4
Tis 13 sep 13:00-15:00 FB53, 54, 55   
Tensorräkning  Exempel T: Uppgifter 1.24b, 1.25, 1.26, 1.27, 1.31 (1.14, 1.15, 1.32, 1.33)
1.15,1.32,
1.31,1.33
  F7
Ons 14 sep 13:00-15:00 FD5  ht3 ut.  Utveckling av lösningar i egenfunktioner. Helmholtz ekv. i 2 och 3D (FMM Kap. 5.1 och 5.2)
Läs FMM Kap.5.2 t.o.m. Ex.5.8
  Ö5
Tor 15 sep 10:00-12:00 FB53, 54, 55  Produktmetoden 1D, homoga och inhomogena problem (FMM Kap. 3.1 och 3.2) 
EX:  3.3,3.8,3.15 (3.1,3.2,3.6,3.5,3.11,3.10)
3.2,3.6, 3.10,3.11
  F8
Fre 16 sep 10:00-12:00 FD5  ht2 in.  Helmholtz ekv. i 2 och 3D. Speciella funktioner. (FMM Kap. 5.2)
Läs FMM Kap. 5.2.5-8
  Ö6
    13:00-15:00 Q34, 35,36 Produktmetoden forts.: inhomogena problem (FMM Kap. 3.2 och 5.1)
EX: 3.17, 3.21,3.23 (3.16, 3.12, 3.19,3.25)
3.12, 3.19,3.25
 

Vecka 38, 2005                                                                             material
hemuppgifter
  T1
Tis 20 sep 09:00-12:00 FB41, 53, 54,  
FB55,FD51 

TENSOR-KS

  Ö7
Ons 21 sep 13:00-15:00 FB53, 54, 55  Produktmetoden i 2D (FMM Kap. 5.1 och 5.2).
EX:  5.2,5.4,5.10  (EX 5.1,5.9)
EX 5.1,5.9,
Läs FMM Kap. 7.1
  F9
Tor 22 sep 10:00-12:00  FD5  ht4 ut.  Produktmetoden (sammanfattning) 
Variationsräkning: inledning (FMM Kap. 7)
Läs FMM Kap. 7.2
  Ö8
    15:00-17:00 FB53, 54,55  Helmholtz ekv. i 2 och 3D (Kap. 5.2).
EX: 5.18,5.20,5.7 (5.22,5.24,5.14,5.8)
EX 5.22,5.22,5.8
  F10
Fre 23 sep 10:00-12:00 M1  Variationsräkning (FMM Kap. 7)
Läs FMM Kap. 7.3
 

Vecka 39, 2005                                                                              material
hemuppgifter
  Ö9
Mån 26 sep 13:00-15:00 M31, 32, 33  Helmholtz ekv. i 2 och 3D (Kap. 5.2).
EX: 5.25, 5.36, 5.41 (5.40, 5.37,5.42)
EX 5.40, 5.37,5.42
  F11
Tis 27 sep 10:00-12:00 FD5  ht3 in.  Variationskalkyl (FMM Kap. 7) Läs FMM Kap. 6.1-2
  Ö10
    13:00-15:00 FB53, 54, 55  Variationskalkyl (Kap. 7)  EX 7.1,7.3, 7.5 (7.4,7.2)
EX 7.4,7.2
  F12
Ons 28 sep 08:00-10:00 FD5  Variationsräkning (FMM Kap. 7) . Greenfunktioner: inledning (Kap. 6) Läs FMM Kap.
  Ö11
Tor 29 sep 10:00-12:00 FB53, 54, 55  Variationskalkyl (Kap. 7) oe2.pdf: 3, EX 7.8,7.18 (1,2, EX: 7.7,7.11) 1,2, EX: 7.7
  Ö12
Fre 30 sep 10:00-12:00 FB53, 54, 55 
Variationskalkyl (Kap. 7)   EX 7.14, 7.17, 7.13 (7.16, 7.12)  EX 7.16, 7.15
 

Vecka 40, 2005                                                                              material
hemuppgifter
  F13
Mån  3 okt
13:00-15:00 FD5  ht5 ut. Greenfunktioner (Kap. 6)
Läs FMM Kap.
  Ö13
Tis  4 okt 13:00-15:00 FB53, 54,55 Variationskalkyl (Kap. 7) EX: 7.11,  oe2.pdf: 9,4(i),6 (EX 7.12, 7.15, oe2.pdf: 4(ii),5,7)  EX 7.15 oe2.odf: 5
  F14
    15:00-17:00 FD5  ht4 in.  Greenfunktioner (Kap. 6)
Numeriska metoder, förberedelse till obligatoriska inlämningsuppgiften  (Kap. 8).
Läs Kap. 8
  Ö14
Ons  5 okt 10:00-12:00 FB53, 54,55   
Greenfunktioner (Kap. 6)  oe3.pdf: 1,2,3,4 (5,6)
oe3.pdf: 5,6
  Ö15
Tor  6 okt 10:00-12:00 FB53, 54, 55  Greenfunktioner (Kap. 6)  EX 6.1,6.2,6.7 (6.3,6.6,6.4)
EX 6.3,6.6
 

Vecka 41, 2005                                                                              material
hemuppgifter
  Ö16
Tis 11 okt 10:00-12:00 FB54, 55, M31  Greenfunktioner (Kap. 6)  EX 6.8,6.12,6.14 (6.9,6.10,6.15) 6.9,6.10,6.15
  F15
    13:00-15:00 FD5  Repetition och sammanfattning.

  Ö17
Ons 12 okt 10:00-12:00 FB53, 54, 55  Blandate uppgifter:  oe4.pdf: 1,2,3,4 (5,6)
oe4.pdf: 5,6
  Ö18
Fre 14 okt 10:00-12:00 FB53, 54, 55  ht5 in Repetition och tentagenomgång

 

Vecka 42, 2005
  T2
Fre 21 okt 08:00-13:00 TENTAMEN: E33, E34, E36, E51, E52, E53