Glashow-Salam-Weinbergteorin


Den elektrosvaga teorin kalls ibland Glashow-Salam-Weinbergteorin. Den konstruerades i sin nuvarande form av Sheldon Glashow, Abdus Salam och Steven Weinberg under 1960-talets slut. Dessa tre herrar belönads för sina insatser med Nobelpriset i fysik för 1979.

Flera andra personer har varit inblandade i utvecklingen av den elektrosvaga teorin, bl. a. Hideki Yukawa, Oscar Klein, Julian Schwinger, Richard Feynman, Murray Gell-Mann, T D Lee och C N Yang, Nicolaus Cabibbo, Bruno Pontekorvo, M. Kobayashi, T. Maskawa och många fler. Det är sammansmältningen mellan kvantelektrodynamiken och den svaga växelverkan som Salam, Glashow och Weinberg fick Nobelpriset för.


Tillbaks till Framtidsperspektiv.