Kvantkromodynamik (QCD)


Kvantkromodynamik (engelskans Quantum Chromo Dynamics, QCD) är den moderna teorin för stark växelverkan. Det är en teori av liknande typ som kvantelektrodynamiken, dvs en gaugeteori. QCD är dock en betydligt mer komplicerad teori. Den är i första hand en teori för kvarkar och gluoner och deras växelverkan.

Teorin har egenskapen att växelverkans styrka mellan kvarkarna minskar med ökande rörelsemängdsöverföring. Detta brukar kalls asymptotisk frihet.

En annan egenskap är att krafterna mellan kvarkar sinsemellan och mellan kvarkar och gluoner tycks öka när de avlägsnar sig från varandra. Partiklarns laddningar tycks större på större avstånd dem emellan. Detta fenomen kallas infrarött slaveri, och tros vara orsak till kvark (och gluon-)instängning. Man har inte heller sett vare sig kvarkar eller gluoner i fritt tillstånd.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.