Cherenkovstrålning


Cherenkovstrålning eller Cherenkovljus bildas när en laddad partikel rör sig fortare än ljushastigheten i ett medium, t.ex. vatten. Denna strålning utsänds i en kon runt partikelns rörelseriktning. Konens öppningsvinkeln och orientering beror av partikelns riktning och hastighet (energi). Denna effekt utnyttjas för att detektera laddade partiklars passage genom t.ex. vatten, i de s.k. Cherenkovdetektorerna. Neutriner ger, när de passerar genom vatten, via spridning upphov till laddade leptoner, vilka vid höga energier har i stort sett samma rörelseriktning som neutrinerna. Detta är grunden till detektion av neutriner med vatten-Cherenkovdetektorer.

Cherenkovstrålningen upptäcktes av den ryske fysikern Pavel A. Cherenkov som ett blått sken i kylvattnet kring en kärnreaktor. Teorin utarbetades av Ilja Frank och Igor Tamm. De belönades med 1958 års Nobelpris för sina insatser.

Enligt modern svensk transkription bör man antagligen skriva Tjerenkov. Detta kan dock leda till svårigheter att finna namnet i utländska register, varför vi skriver det med anglosaxisk konvention.


Tillbaks till Inledning eller Neutrinooscillationer.