DeBroglie-våglängden


DeBroglie-våglängden, , för en partikel med rörelsemängden p är

= h/p ,

där h är Plancks konstant. Sambandet uppställdes först av prince Louis deBroglie 1927. Han antog att en vågrörelse är associerad till varje materiell partikel som rör sig. På så sätt skulle våg-partikeldualismen vara symmetrisk. Varje vågrörelse har en partikelaspekt och varje partikel har en vågrörelseaspekt. Detta är grunden för kvantmekaniken.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.