Färg


"Färg" är ett nytt kvanttal för kvarkarna och gluonerna. Varje kvark kan befinna sig i tre olika "färgtillstånd", rött(r), grönt(g) och blått(b). Detta medför att alla baryoner har antisymmetrisk vågfunktion med avseende på färg, så att Puliprincipen kan upprätthållas, eftersom kvarkarna är fermioner. Antikvarkar har antifärg.

Kvarkarna kan ändra färg genom att utsända eller absorbera gluoner, som bär en färg-antifärgladdning. Det borde alltså kunna finnas 3x3=9 gluoner, men en kombination, den symmetriska

röd-antiröd + grön-antigrön + blå-antiblå

är förbjuden, varför det bara finns 8 gluoner. Dessa kan också växelverka med varandra, vilket leder till att kvantkromodynamiken, den relativistiska kvantfältteorin för kvarkar och gluoner, har egenskaper som är skiljer sig från kvantelektrodynamiken. I den senare kan fotonerna inte växelverka med varandra.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.