Gluoner


Gluoner är namnet på de kvanta som utväxlas mellan kvarkarna och ger upphov till deras bindning i hadronerna. Gluonerna är, till skillnad från fotonerna, laddade. Denna laddning, som uttrycks med färgkvanttalen rött, grönt och blått, gör att gluonerna också växelverkar med varandra. Gluonerna är masslösa och har spinn 1, precis som fotonerna.

Ordet gluon betyder klisterkvantum.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.