Higgsbosonen


Higgsbosonen är en ännu så länge hypotetisk partikel som dyker upp i den elektrosvaga teorin när man vill genera massor för de svaga gaugebosonerna, leptonerna och kvarkarna via s.k. spontant symmetribrott. Det betyder att den ursprungliga fältteorin innehåller ett bosoniskt fält med fyra frihetsgrader, det s.k. Higgsfältet. När detta fält antar sitt lägsta energitillstånd ger tre av de fyra frihetsgraderna upphov till massa åt de tre svaga gaugebosonerna W+, W- och Z0. Det fjärde fältet bör ge upphov till Higgspartikeln. Ännu har man inte sett denna, och teorin ger ingen riktig ledtråd till dess massa. Den jagas därför just nu i all världens mest kraftfulla acceleratorer.

Namnet Higgs syftar på den engelske fysikern Peter Higgs, som i en artikel år 1964 föreslog den teoretiska mekanismen att på detta sätt med ett bosonfält generera massa hos gaugefältet.


Tillbaks till Symmetrier eller Framtidsperspektiv.