Kvark-gluonplasma


Kvark-gluonplasma är ett hypotetiskt tillstånd då kvarkar och gluoner ännu inte bildat hadroner, utan befinner sig vid högre temperatur än fasövergången till hadroner, i ett tillstånd som liknar ett plasma. Detta tillstånd antas ha existerat strax efter Den Stora Smällen, the Big Bang, innan hadronerna ännu bildats.

Genom att kollidera tunga atomkärnor med A respektive A' nukleoner mot varandra söker man åstadkomma energitätheter som är så höga att säckarna som omsluter de tre kvarkarna i protonerna och neutronerna som bygger upp atomkärnorna går sönder och alla 3(A + A') kvarkarna befinner sig i en och samma säck. De skulle då tillsammans med gluonerna bilda ett kvark-gluonplasma.


Tillbaks till Inledning eller Framtidsperspektiv.