Speciell relativitetsteori


Den speciella relativitetsteorin skapades av framför allt av Albert Einstein år 1905 i ett berömt arbete: "Zur Elektrodynamik Bewgeter Körper" (Om elektrodynamiken för kroppar i rörelse). Avgörande bidrag till teorin och dess formulering gavs före Einstein av George FitzGerald, Hendrik Lorentz och Henri Poincare. Efter Einsteins artikel 1905 gavs teorin 1908 en formulering i tensorform och med fyrdimensionell rumtidsgeometri av Einsteins tidigare lärare på ETH i Zürich, Hermann Minkowski.

Om Du vill kan Du studera relativitetsteori som ett särskilt ämne på KTH.

Mer information på engelska om den speciella relativitetsteorins historia ges här.


Tillbaks till Elementarpartikelfysik.