Sterila neutriner


En steril neutrino är namnet på en neutrino som inte växelverkar med Z0-bosonen. Eftersom vi vet från LEP-experiment att söderfallstiden för Z0-bosonen stämmer överens med att den kopplar till exakt 3 olika neutrinoslag med massa mindre än halva Z0-massan, måste eventuellt nya lätta neutriner ha egenskapen att inte koppla till Z0-bosonen. Därav namnet "sterila".
Tillbaks till Neutrinooscillationer.