5A1320/SI1150, Kvantummekanik 

Kursen ges ej längre. För undervisning med liknande innehåll hänvisas till SI2170. För omtentor hänvisas del 1 av 5A1324.
Se 5A1324:s hemsida och KTH:s tentaschema för aktuell information.

Senast ändrad Mars 2007

oed(at)kth.se