SA114X Kandidatexjobb i teoretisk fysik

Vårt första möte hålls den 18 januari 2017, kl 13.15-15 vid institutionen för Teoretisk Fysik, AlbaNova. Välkomna!

Här finns kurs-PM i pdf-format.

Lista på kandidatexjobb 2017.

Observera att valet av projekt görs först i januari 2017 vid den första träffen. Vi försöker att tillgodose i möjligaste mån alla önskemål men kan inte i förväg garantera att alla får just precis det projekt de helst vill ha.

Mall till kandidatexjobbsrapport: rapport_mall.tex   rapport_mall.pdf   KTH_CMYK.eps

Senast uppdaterad: Okt 5, 2017