Hem
Lärare
PM

Projekt
Loggböcker
Extentor
Kontrollskrivning

Schema
Kurslitteratur

Utvärdering


SI1121 Termodynamik

Kurslitteratur


  • O Beckman, G Grimvall, B Kjöllerström, T Sundström, Energilära.
  • G. Grimvall, Basic skills in physics and engineering science (upplaga 2007-2012)
  • Termodynamik för F1/CL2, Tentamensskrivningar okt 2000-jan 2007 (innehåller tentor till 2010)
  • Rekommenderad bredvidläsning: Young and Freedman: University Physics, 12th edition

Boken Energilära finns på KTHs kårbokhandel.

Kompendierna Basic skills (80 kr) och Tentamensskrivningar (80 kr) finns på fysiks studentexpeditionen (KTH), Albanova plan 5. Öppettiderna är vardagar kl 12.30-14.30. Observera: det går ENBART att betala med kort på studentexpeditionen.

Senast uppdaterad: Aug 22, 2013