Hem
Lärare
PM

Projekt
Loggböcker
Extentor
Kontrollskrivning

Schema
Kurslitteratur

Utvärdering


SI1121 Termodynamik

Loggbok: Föreläsningar

Ifall föreläsningarna inte stämmer överens med preliminär planering i PM anges avvikelser härnedan. Annars hänvisar jag till PM.

Loggbok: Övningar

Lösningsförslag till övningarna kommer att läggas upp härnedan.

Övning 1 : Termo1.pdf

Övning 2 : Termo2.pdf

Övning 3 : Termo3.pdf

Övning 4 : Termo4.pdf

Övning 5 : Termo5.pdf

Erratum : Erratum.pdf

Övning 6 : Termo6.pdf

Övning 7 : Termo7.pdf

Senast uppdaterad: Oct 28, 2013