Hem
Lärare
PM

Projekt
Loggböcker
Extentor
Kontrollskrivning

Schema
Kurslitteratur

Utvärdering


SI1121 TermodynamikProjekt (1hp)
2013-08-22 Detta är en fördjupningsuppgift (1 hp) i informationssökning, rapportskrivning och presentation. Ni delar själva in er i grupper på två-tre studenter och varje grupp skickar mig ett email (henelius kth.se) med ämne "termogrupper". Mailet måste vara cc:at till all gruppmedlemmar. Namn och email för varje gruppmedlem anges på skilda rader. Gör detta redan under första veckan. Som svar får ni ett mail med ert ämne. Ni skall sedan söka information kring detta ämne och skriva en rapport riktad till läsare med en F1:s bakgrund och brinnande intresse för fysik. Redovisning sker i form av en 5+-1 minuters föredragning, (4, 5 eller 12 november) inför delklass. Studenterna från CL linjen kommenterar förhoppningsvis presentationerna. Dessa skall emulera en presentation vid ett styrelsemöte eller konferens och skall vara illustruerad med powerpoint eller motsvarande open office-produkt. Rapporten skall innehålla 1-2 A4 sidor text + åtminstone en figur + bibliografi. Den språkgranskas och måste vara skriven på godtagbar svenska innan momentet kan godkännas. ALLA RAPPORTER LÄMNAS IN I PAPPERSFORM VID FÖRELÄSNING. Datum: Preliminär inlämning 1 oktober, återlämning för komplettering 9 oktober, definitiv inlämning 17 oktober.

13-08-09 Idag börjar jag maila ut projekttitlar till de som skickat mig gruppinformation. Närmare instruktioner rörande uppsatsen gås igenom vid föreläsningen idag: uppsats2013.pdf .

Senast uppdaterad: Jan 6, 2002