Teoretisk Fysik

FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Fysikens Matematiska Metoder Del 1

ex.html
Kontrollskrivningar

KS 2013 (lösningar)
KS 2012 (lösningar)
KS 2011 (lösningar)

Extentor


Hjälpmedel vid tentamen: bara ett formelblad.

8 januari 2014 (lösningar)
1 november 2013 (lösningar)
7 januari 2013 (lösningar)
17 oktober 2012 (lösningar)
12 januari 2012 (lösningar)
17 oktober 2011 (lösningar)
10 januari 2011 (lösningar)
18 oktober 2010 (lösningar)

Senast uppdaterad: Aug 21, 2014