Teoretisk Fysik

FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Fysikens Matematiska Metoder Del 1

Kurslitteratur* modiferad exempelsamling i A. Ramgard, Vektoranalys, 3:e upplagen

Övrig rekommenderad litteratur:

Följande böcker rekommenderas som alternativ till kursboken och/eller ger material utöver det vi går igenom i kursen:
  • A. Ramgard, Vektoranalys, 3:e upplagan
  • Olle Brander, Vektoranalys, Studentlitteratur (1995)
  • H.M. Schey, Div, grad, curl, and all that: an informal text on vector calculus, Norton (2005)
  • M.R. Spiegel, Theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis,  (Schaum, McGraw-Hill, New York, 1974).


OBS: Kursboken [M] av Matthews definierar kursen och ger en bra sammanfattning av vad du ska kunna efter kursen. Den är dock ganska kortfattad och koncis, och många** föredrar den mer detaljerade presentationen i A. Ramgard. Ramgards bok är ganska billig och är ett bra komplement till [M].
** Baserat på tidigare års kursutvärderingar föredrar ca hälften av studenterna [M] och hälften Ramgard.


Senast uppdaterad: Aug 6, 2012