Teoretisk Fysik

FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Fysikens Matematiska Metoder Del 1

Loggbok

Loggböcker

Föreläsningar

F1: Introduktion, Linje-, yt- och volymsintegraler. Konservativa vektorfält. Parametrisering av kurvor och ytor. Gradient, divergens och rotation. Kontinuetetsekvationen. Repetera gärna lite vektoralgebra!

F2: Gauss och Stokes sats. Konservativa vektorfält.

F3: Indexräkning. Kroneckers delta $\delta_{ij}$ och antisymmetriska tensorn $\epsilon_{ijk}$ .

F4: Tensorer och koordinattransformationer. Mer att läsa om detta finns i detta utdrag ur Ramgard.

F5: Gauss och Stokes satser och tillämpningar. Laplace ekv har unik lösning.

F6: Generaliseringar av Gauss och Stokes satser. Vi började prata om Kroklinjiga koordinatsystem. Gradienten, divergensen och rotationen i allmänna ortogonala kroklinjiga koordinatsystem.

F7: Mer om kroklinjiga koordinatsystem. Tillämpningar av kroklinjiga koordinatsystem. Lösningar till Laplace ekvation med cylindrisk eller sfärisk geometri.

F8: Fysikaliska tillämpningar: värmeledning, elektromagnetism. Vi gick igenom om vektorpotentialen, bland annat. Detta är ett viktigt begrepp som det inte står så mycket att läsa om i Mattews. Här finns en kort sammanfattning av vad ni behöver veta.

F9: Kontinuummekanik, spänningstensorn och töjningstensorn, elasticitetsteori, strömningsmekanik. Läs mer om detta i tensor häftet och i böckerna.

F10: Några viktiga vektorfält: Punktkällan, linjekällan, virveltråden. Lösning av Poissons ekvation med Greensfunktioner. Vektoranalysens fundamentalsats. Här finns en sammanfattning av vad vi gick igenom.

Övningar

Senast uppdaterad: Oct 8, 2013