Teoretisk Fysik

FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Fysikens Matematiska Metoder Del 1

Planering

Kursplanering SI1140 Del 1

OBS: Kursplaneringen är preliminär och kan ändras under kursens gång.

Övningsuppgifter inom parantes [...] rekommenderas att räkna hemma.

Referenser: [E], [T], [Ö] och [M]

  Frl1 Inledning. Vektorfält och skalärfält.  Linjeintegraler, ytintegraler och flödesintegraler (Kap. 1 och 2 i [M], 1-2,4-5 i [R]). 
  Ovn1 [E] 3ab, 13e, 18, 22, ange en parameterisering av ytan i 5a, 10 (ange två olika lösningar) [4, 6, 7, 8, 19, 23] 
  Frl2 Gradient, divergens och rotation (Kap. 3 i [M], 3, 6-7 i [R]). 
  Ovn2 [E] 28a (bestäm potentialen om möjligt), 26a, 33a, 34, 30  [33d, 32, 35, 36, 43]
  Frl3 Indexräkning (Kap. 4 i [M], 8.6 i [R]). Tensorer (1.1-1.4 i [T], 13 i [R])
  Ovn3 [E] 37b, 38, 41, 63abc, 65abc [37, 42, 63]
  Frl4 Tensorer (Kap. 7 i [M] och/eller [T], 13 i [R])
  Ovn4 [E] 64cdfg, 70, 71 [Ö] 1(a), 3(a)  [155, 64, 65,158ac, 67]
  Frl5 Integralsatser (Kap. 5 i [M], 6-7i [R]).
  Ovn5 44ab, 46, 57, 68, 158i [158, 53, 55ab, 9]
  Frl6 Integralsatser (Kap. 5 i [M] frots.) Kroklinjiga koordinatsystem (Kap. 6 i [M], 10 i [R]). 
  Ovn6 [E] 60, 54, 47, 113, 55c  [53, 55cd, 62, 9]
  Frl7 Kroklinjiga koordinatsystem (Kap. 6 i [M] forts.).  Tillämpningar (Kap. 8 i [M]).
  Ovn7 98, 94, 110ac, 103, 142, 105 [90, 110b, 104, 106]
  Frl8 Tillämpningar (Kap. 8 i [M]).
  Ovn8 [Ö] 2 [E] 147, 120, 152  [144, 111, 118, 153]
  Frl9 Fler tillämpningar (Kap 8.3 - 8.5 i [M]).
KS Kontrollskrivning: Uppgifter liknande hemuppgifter (inom [..]) i Övn 1-5 ovan.
  Ovn9 [E] 157abe, 160a, 72, 74  [157, 80, 82, 83]
  Frl10 Viktiga vektorfält. Reservtid. Sammanfattning.
  Ovn10 [E] 78, 86, 130, 134  [85, 138, 139, 194]
  Ovn11 [E] 143, 149, 199, 201 [198, 185, 95]
  Ovn12 [E] 165, 166, 178, 189 [174, 191]

Senast uppdaterad: Sep 13, 2013