Hem
Lärare
Föreläsningar

Övningar
Extentor
Kurslitteratur

Hemtal
Numerisk inlämningsuppgift


Fysikens Matematiska Metoder, Del 2

Hemtal

Under kursens gång kommer fem (5) hemtal med frivillig inlämning att delas ut med dead-line i samband med en övning veckan efter. Den som blir godkänd på tillräckligt många hemtal kommer att kunna tillgodoräkna sig ett problembetyg vid tentamen (se kurs-PM för detaljer).

Hemtal, formuleringar:
Hemtal 1, deadline 2014-01-30, 15.15. Lösningsförslag.
Hemtal 2, deadline 2014-02-06, 15.15. Lösningsförslag.
Hemtal 3, deadline 2014-02-13, 15.15. Lösningsförslag.
Hemtal 4, deadline 2014-02-21, 10.15. Lösningsförslag.
Hemtal 5, deadline 2014-03-03, 10.15. Lösningsförslag.


Vi rekommenderar starkt att även räkna på de tal som rekommenderas på övningsplaneringen.

Lite råd från oss angående hemräkning:
En viktig aspekt av kursen är att du lär dig förbättra dina räknekunskaper och räknehastighet. Detta kan enbart ske genom att lösa många problem av liknande karaktär. Det är därför viktigt att arbeta med kursen kontinuerligt med de rekommenderade uppgifter som anges på övningsplaneringen och inte enbart med hemtalen som lämnas in. Ha särskilt följande saker i åtanke vid hemräkning:
  1. Vi har ofta sett studenter som misstar "förstod vad som skedde under salsundervisningen" med "kan kursmaterialet". Att se någon lösa ett problem vid svarta tavlan är enbart ett första steg mot detta.
  2. Vid Fx på tentamen kan du höja ditt betyg till E genom en muntlig tentamen. Som kommer förklaras i mer detalj om detta skulle ske kommer du då ombes medtaga lösningar till en delmängd av de rekommenderade talen.
  3. En bra strategi är att ta problem som lösts i kurslitteraturen eller vid övningarna men enbart läsa formuleringen. Lös problemet och jämför sedan med den lösning som presenterats. Var självkritisk och använd detta för att identifiera de delar du behöver öva mer på. Titta inte på lösningen innan du verkligen försökt själv!
  4. Om du inte är säker på din lösning, fråga en annan student eller en lärare för feedback.
  5. Om en annan student frågar efter feedback: Det absolut bästa sättet att lära sig på är att förklara för någon annan.
  6. En bra regel för att veta om din lösning är tillräckligt välmotiverad: Fråga dig själv om du kommer att förstå vad du har skrivit om ett år.
  7. Vi kommer förutsätta att du har en god förståelse av tidigare matematikkurser. Enligt erfarenhet beror svårigheter i den här kursen ofta på små eller stora hål i tidigare kunskaper. Repetera gärna den tidigare matematiken om du känner dig osäker.
Senast uppdaterad: Mar 4, 2014