Hem
Lärare
Föreläsningar

Övningar
Extentor
Kurslitteratur

Hemtal
Numerisk inlämningsuppgift


Fysikens Matematiska Metoder, Del 2


Kurskod: SI1140 - Del 2

Nyheter:
  • Formulering samt lösningsförslag till omtentamen 2014-05-20 finns på sidan med extentor
  • Nästa kursomgång: VT 15
Kursens huvudsakliga innehåll:
  • Formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
  • Utföra relevanta approximationer och utifrån dessa analytiskt lösa fysikaliska problem
  • Numeriskt modellera och lösa fysikaliska problem som kan beskrivas av partiella differentialekvationer
  • Använda variabelseparation som verktyg för att lösa uppställda problem
  • Definiera och i grundläggande fall applicera greenfunktioner på fysikaliska problem
Kurs-PM 2014: pdf

Examination:
Del 2 examineras genom en skriftlig tentamen:
Nästa tentamen: VT 15

Senast uppdaterad: May 23, 2014