Hem
Lärare
Föreläsningar

Övningar
Extentor
Kurslitteratur

Hemtal
Numerisk inlämningsuppgift


Fysikens Matematiska Metoder, Del 2

Matlabexempel

Föreläsning 2:
diffusion2.m: Visualisering av serieutveckling av triangulärt begynnelsevillkor samt diffusionsförlopp. 1D.
waveLect2.m: Illustration för konceptfråga med triangulär våg på oändlig sträng samt tidsutveckling.

Föreläsning 3:
diffProp.m: Exempel på diffusion med diskretiserat rum och diskretiserad tid. (Notera instabiliteten då beta > 0.5)
waveProp.m: Exempel på svängning med diskretiserat rum och diskretiserad tid. (Notera instabiliteten då gamma > 1 och att detta är tvärt emot vad som anges i Sparr & Sparr)
Lmembran.m: Egenfunktioner och diffusionsförlopp på ett L-format membran i 2D. Diskretiserat rum, kontinuerlig tid.
PoissonSquare.m: Diskret lösning till Poissons ekvation på en kvadrat med godtyckliga randvillkor på ena randen samt godtyckliga inhomogeniteter.

Senast uppdaterad: Jan 30, 2014