FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Inlämningsuppgift
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Fysikens Matematiska Metoder, Tillägskurs

TimeEdit
Kursplanering VT2010


Del 1: Variationsräkning och analytisk mekanik (F1-4, O1-4)
Del 2: Greensfunktioner (F4-6,O4-6)
Numeriska metoder

 
[ÖB] Sparr och Sparr, Övningsbok 
[EX] Delar av "Exempelsamling Fysikens mathematiska metoder, Teoretisk Fysik, KTH" (pdf fil som finns här).
oe2.pdf och oe3.pdf: pdf filer som finns här (oe2) och här (oe3)
[BDP] material som kommer att delas ut i föreläsningen/övningen strax innan O4.


Moment Material Hemtal
Frl1 Variationsräkning  
Ovn1 oe2.pdf: 12, 14, 2, 3  (oe2.pdf: 6, 8)  oe2.pdf: 6, 8
Frl2 Variationsräkning och analytisk mekanik
 
Ovn2 oe2.pdf:   7, 1,4  (oe2.pdf: 9)  oe2.pdf: 13, 11, 9
Frl3 Variationsräkning  
Ovn3 oe2: 5. 10, 11, oe3: 1 (oe3.pdf: 5 [EX]  7.15, 7.14)   oe3.pdf: 3, 5, 9 [EX] 7.15, 7.14
Frl4 Variationsräkning och analytisk mekanik
 
Ovn4 oe3: 2, 4 [EX] 7.8, 7.16
EX 7.7, 7.2
Frl5 Greenfunktioner  
Ovn5 [BDP] 28(a), 29, 30, 31, 32 (33, 34)
Comment: W(y1,y2)= y1(x)y2'(x)- y1'(x)y2(x)
[BDP] 33, 34
[ÖB] 5.10, 5.14, 5.8
Frl6 Greenfunktioner
Obligatoriska inlämningsuppgiften: inledning
 
Ovn6 [ÖB] 5.14, 5.15, 5.17, 5.18a, 5.6 (5.13,  5.11)
[ÖB] 5.13, 5.11
Senast uppdaterad: Dec 13, 2010