Hem
Lärare
Föreläsningar

Övningar
Kurslitteratur
Extentor


Fysikens Matematiska Metoder, Del 2


Kurskod: SI1142
Kurspoäng: 3 hp

Nyheter:
  • Tilläggskursen SI1142 startar måndagen 24 mars 2014, kl 10.15 i sal FB55
  • Notera att andra delen av kursen SI1145 i vilken SI1142 utgör den första delen ej kommer att undervisas 2014, del 2 av SI1145 erbjuds 2014 som läskurs och examineras med muntlig tentamen
Kursens huvudsakliga innehåll:
  • Formulera och lösa extremeringsproblem med variationskalkyl
  • Använda variationskalkyl för att modellera fysikaliska system från grundläggande principer
  • Utföra relevanta fysikaliska approximationer av extremlösningar till olika funktionaler
  • Använda mer avancerade greenfunktionsmetoder inklusive spegling i mer allmänna områden
Kurs-PM 2014: pdf

Examination:
Kursen examineras med en tentamen.
(Se schema på KTH Social/KTHs schemagenerator för uppdaterad information)

Senast uppdaterad: Mar 24, 2014