Hem
Lärare
Föreläsningar

Övningar
Kurslitteratur
Extentor


Fysikens Matematiska Metoder, Del 2

Kurslitteratur


  • [VK] Föreläsningsanteckningar i variationskalkyl: pdf,
  • [GF] Föreläsningsanteckningar i greenfunktionsmetoder: pdf,
  • [KS] G. Sparr och A. Sparr, Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000).*
  • [ÖB] Sparr och Sparr, Övningsbok till Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000).*
  • [EX] Delar av "Exempelsamling Fysikens mathematiska metoder, Teoretisk Fysik, KTH": pdf

*finns på KTHs kårbokhandeln


Övrig rekommenderad litteratur:


Formelsamlingar:
  • L. Råde och B. Westergren, BETA Mathematics Handbook.
  • M.R. Spiegel, Mathematical Handbook.

Senast uppdaterad: Mar 23, 2014