Kursplanering vt 2011
Kurs     SI1140     Fysikens matematiska metoder    

Förkortningar för kursliteratur:
KS= G. Sparr och A. Sparr, Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000)
ÖB= Sparr och Sparr, Övningsbok till Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000)
EX= Delar av "Exempelsamling Fysikens mathematiska metoder, Teoretisk Fysik, KTH" (pdf.fil)
oe1= pdf fil som finns här

NOTE: You are strongly advised to do the suggested homework problems in time.

Inledande övning 1: Diff&Trans

Inledande övning 2: Diff&Trans

Inledande övning 3: Diff&Trans

Övning 1: d'Alembert's lösning av vågekvationen. Fouriers metod. [oe1] 1a,b,c,d, 2a,b,[c], 3a,b, 7 [5,6,7]

Övning 2: Matematiska modeller; Fouriers metod. [ÖB] 1.1, 1.12, 1.13a,b,[c] [1.27a], 3.5  [1.9,1.27b]

Övning 3: Fouriers metod: hom. problem. [ÖB] 3.6, 3.7 [3.8b, 3.10]

Övning 4: Fouriers metod: ihom. problem. [ÖB]  3.13, 3.21(härledning av modellen, bara skiss av lösningen), [3.22, 3.21, 3.23] 

Övning 5: H.38, H.46, 3.51, inledning till 3.41 [H.47, 3.53, 3.55]

Övning 6: 3.41, 3.45, 3.49 [3.48]

Övning 7:  3.27, 3.52, 3.62 [3.65]

Övning 8: [3.65] D2a,b, D4a,b, D5a,b [4.1, D.29, 4.2]

Övning 9:  4.3, 4.7, 4.16  [4.5] 

Övning 10:  D.6a,b, D.15a, 4.14 [4.20] 

Övning 11: 7.3b, 7.9, 7.13 [7.3a, 7.14]


PROGRAM 2010 (OLD)

Övning 2: Fortsätting av övning 1 Uppgifter: [oe1] 6abd,7, [ÖB] 3.9 Hemuppgifter till nästa gång: [ÖB] 3.8a och 1.13
(ytterliga hemuppgifter finns här). 

Övning 3: [ÖB] 3.8a och 1.13 (kort igenomgång), 3.21, 3.11,  Hemuppgifter till nästa gång:   [ÖB] 1.12 och 3.15
(ytterliga hemuppgifter finns här). 

Övning 4: 1.12 och 3.15 (kort igenomgång),  H.38, H.46,  inledning till  3.35 Hemuppgifter till nästa gång:   [ÖB] H.47 och 3.35
(ytterliga hemuppgifter finns här). 

Övning 5: H.47, 3.35, 3.51, inledning till  3.41 Hemuppgifter till nästa gång: 3.41 och H.49

Övning 6: 3.41, H.49, 3.49, 3.55, inledning till 3.56
Hemuppgifter till nästa gång: 3.56 och 3.57

Övning 7:  3.56 och 3.57 (kort igenomgång) 3.45
Exempel Fouriertransform:
1) Beräkna Fouriertransformen för f(x)=exp(-ax²) och g(x)=1/(x²+a²) (a>0, x reell)
2) Beräkna inversa Fouriertransformen för f(k)=exp(-b|k|) (b>0, k reell)
3) Beräkna Fouriertransformen för f(x,y)=exp(-a(x²+y²)) (a>0, x,y reella)

Inledning till 3.44 och 3.62 Hemuppgifter till nästa gång: 3.44 och 3.62

Övning 8: 3.44 och 3.62 (kort igenomgång)  D2a, D2b, D4a, D4b, inledning till D5, D6a, D6b, 4.2 Hemuppgifter till nästa gång: D5, D6a, D6b, 4.2

PRELIMINARY:

Övning 9: 4.2, D5, D6a, D6b (kort igenomgång), D.15a, 4.7 Inledning till 4.16 och 4.20 Hemuppgifter till nästa gång: 4.16 och 4.20

Övning 10: 4.16 och 4.20 (kort igenomgång),  4.6, 5.1, 5.3, 5.10 inledning till 5.12 Hemuppgifter till nästa gång: 3.7, 3.22, 3.46

Övning 11:
3.7, 3.22, 3.46, 3.47, 4.14 (blandning av uppgifter)


Ö12
[ÖB] EXTRAÖVNING: 3.38, [EX] 5.4, 5.26, 5.38 (EX] 5.41)