FMM
Lärare
Kurs-PM
Kursplanering

Loggböcker
Extentor

Schema
Kurslitteratur


Classical Theoretical Physics

Kurslitteratur*finns på KTHs kårbokhandeln


Övrig rekommenderad litteratur:

Formelsamlingar tillåtna på tentamen:
  • L. Råde och B. Westergren, BETA Mathematics Handbook.
  • M.R. Spiegel, Mathematical Handbook.
Följande böcker rekommenderas som alternativ till kursboken och/eller ger material utöver det vi går igenom i kursen:
  • S. Hassani, Mathematical Physics, (Springer, 1998).
  • G.B. Arfken och H.J. Weber, Mathematical Methods for Physicists, 5ed. (Harcourt/Academic Press, 2000).
  • F.W. Byron, Jr. and R.W. Fuller, Mathematics of Classical and Quantum Physics, (Dover, 1992).
  • P. Dennery, A. Krzywicki, Mathematics for Physicists (Dover, 1996)
  •  D.W. Trim, Applied Partial Differential Equations (PWS-Kent, 1990)
  • I.M. Gelfand, S.V. Fomin, Calculus of variations (Dover, 1991)
  • N.N. Lebedev, Special functions and their applications (Dover, 1972)


Det finns många fler bra böcker.....


Senast uppdaterad: Apr 5, 2011