Teoretisk Fysik

Hem
Lärare
PM

Loggbok
Extentor och KS:ar

Schema
Kurslitteratur
Läsanvisning

Utvärdering

Länk till kursen i kurs och programkatalogen

SI1161 Statistisk fysik, extentor och
exkontrollskrivningar i pdf-format


Tenta 23 augusti 04 Lösningar 23 augusti 04
Tenta 17 december 04 Lösningar 17 december 04
Tenta 1 april 05 Lösningar 1 april 05
Tenta 24 augusti 05 Lösningar 24 augusti 05
Tenta 19 december 05 Lösningar 19 december 05
Tenta 10 juni 06 Lösningar 10 juni 06
Tenta 19 december 06 Lösningar 19 december 06
Tenta 2 juni 07 Lösningar 2 juni 07
Tenta 20 december 07 Lösningar 20 december 07
Tentalydelse 17 december 08 Tenta med lösningar 17 december 08
Tentalydelse 2 juni 09 Tenta med lösningar 2 juni 09
Tentalydelse 15 december 09 Tenta med lösningar 15 december 09
Tentalydelse 2 juni 10 Tenta med lösningar 2 juni 10
Tentalydelse 14 december 10 Tenta med lösningar 14 december 10
Tentalydelse 31 maj 11 Tenta med lösningar 31 maj 11
Tentamen december 11 Lösning december 11
Tentamen juni 12 Lösning juni 12
Tentamen december 12 Lösning december 12
Tentamen juni 13 Lösning juni 13

Kontrollskrivning 29 oktober 04 Lösningar 29 oktober 04
Kontrollskrivning 14 oktober 05 Lösningar 14 oktober 05
Kontrollskrivning 12 oktober 06 Lösningar 12 oktober 06
Kontrollskrivning 9 oktober 07 Lösningar 9 oktober 07
Kontrollskrivning med lösningar 9 oktober 08
Kontrollskrivning med lösningar 2 november 09
Kontrollskrivning med lösningar 5 november 10
Kontrollskrivning med lösningar november 11

Tentamen 20 april 1996 Lösningar 20 april 1996
Tentamen 8 april 1997 Lösningar 8 april 1997
Tentamen 18 juni 1997 Lösningar 18 juni 1997
Tentamen 21 april 1998 Lösningar 21 april 1998

Observera att tentorna från 90-talet innehåller uppgifter på kemisk termodynamik istället för kvantstatistik.
I lösningarna till dessa förekommer också referenser till en annan kursbok än den som används nu.