Teoretisk Fysik

Hem
Lärare
PM

Loggbok
Extentor och KS:ar

Schema
Kurslitteratur
Läsanvisning

Utvärdering

Länk till kursen i kurs och programkatalogen

KURSLITTERATUR

S.J. Blundell and K.M. Blundell: Concepts in thermal physics (Second Edition, Oxford University Press, 2010). Kursen omfattar kapitel 1-8,11-14 och 16-30.Notera att boken finns som e-bok på KTHB.

Exempelsamling i Statistisk Fysik, 60 kr (2011) 40 kr (2009, innehåller några tryckfel) finns att köpa på kursexpeditionen.

Formelsamling i Fysik (Inst. för teoretisk fysik, 2006) är densamma som i Fysikens matematiska metoder och kan köpas för 10 kronor eller laddas ner här. Härledning av formlerna 8.25-8.26 finns här.