FSI3000 History of Physics and Epistemology 5 hp

(FSI3000 Fysikens historia och kunskapsteori 5 hp)


VT 2017


Kursstart tisdag 24 januari, 2017, kl 10:15 för Fysikens historia och kunskapsteori, FSI3000, 5 hp för doktorander i fysik/teoretisk fysik/tillämpad fysik och andra intresserade forskarstuderande. Kursen ges som föreläsningar plus en serie seminarieövningar där olika delar av fysikens idéhistoria belyses genom föredrag av deltagarna. De vetenskapsfilosofiska aspekterna kommer att belysas dels genom föredrag, dels genom diskussion efter varje presentation.


***

The course FSI3000 History of Physics and Epistemology, 5 hp, for PhD students in Physics/Theoretical Physics/Applied Physics will start in Tuesday January 24, 2017, at 10:15 am. The course is given in the format of lectures and seminars where the participants present various aspects of the history of ideas in physics. The epistemological aspects will be treated partly by lectures and partly by discussions after each presentation.

***

"Now and then scientists are hampered by believing one of the over-simplified models of science that have been proposed by philosophers from Francis Bacon to Thomas Kuhn and Karl Popper. The best antidote to the philosophy of science is a knowledge of the history of science." Steven Weinberg


Kursmål:

Kursen är ämnad att bibringa de studerande översiktliga kunskaper i naturvetenskapens historia med betoning på fysiken, i synnerhet mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik, kosmologi och biologisk fysik. Den vill även ge grundläggande insikter i kunskapsteori tillämpad på fysik, liksom incitament till självreflektion över den egna forskningen sedd ur ett större perspektiv.

Kursen har som framgår av titeln huvudinriktningen på fysik. I övrigt utformas kursen i anslutning till deltagarnas önskemål och intressen inom ganska vida ramar (se tidigare seminarieövningar)

The course is usually given in English. (English version: Kursmål)


Kurslitteratur:

A.F. Chalmers: What is this thing called science? Third edition (Sv.:Vad är vetenskap egentligen?, Nya Doxa (1995) el. senare upplaga?. )

Övrig litteratur:

Examination och kurskrav:

Självstudier av kursboken, 70% närvaro vid seminarieövningarna samt presentation av ett föredrag. Self-study of the course book. 70% presence at the seminars plus one personal presentation.

Betyg: P F


Utöver seminarieövningarna kommer föreläsningar att ges av bland andra:


Seminarieövningslista

Första mötet äger rum tisdagen den 24 januari kl.10.15, 2017, i teoretisk fysiks seminarierum A4:1069 , Plan 4, AlbaNova.

First meeting in seminar room main building A4:1069, level 4, Theoretical Physics , AlbaNova, Tuesday January 24, 2017. Time: 10:15

Schema VT 2016:

Seminarieövning 1

Introduction. Scientific Project I / H. Snellman

January 24, 10:15

Seminarieövning 2

The Scientific Project II / History and Philosophy of Mechanics/ H. Snellman

January 31, 10:15

Seminarieövning 3

The birth of natural science in Greece and its heritage in our days./Clas Blomberg

February 7, 10:15

Seminarieövning 4

History and Philosophy of Mechanics/H.Snellman

February 14, 10:15

Seminarieövning 5

What is heat? Ideas during the 18th and 19th centuries, centered around the French Scientific Golden age during the Enlighten- ment and Napoleon age. Clas Blomberg


February 28, 10:15

Seminarieövning 6

History and philosophy of electromagnetism.H. Snellman

March 7, 10:15

Seminarieövning 7

Structure of physical theories. Early history of Quantum Mechanics. H. Snellman

March 14, 10:15

Seminarieövning 8

Physics of life. What physics is relevant to describe and to understand life with all its complexity? Some questions that are taken up: Reductionism; The relation between the basic physics and the biological function. The direction of time, randomness, determinism with its special question: Is there a free will? Clas Blomberg

March 21, !0:15

Seminarieövning 9

Cont. from previous talk. Clas Blomberg

March 28, 10:15

Seminarieövning 10

Continuation of Quantum Theory.

Cosmology. H. Snellman

April 4, 10:15

Seminarieövning 11

History of Cosmology. H. Snellman

April 11, 10:15

Seminarieövning 12

L. Sokolowski: Brief History of Atom Bomb Development: Science, Politics and Mythical Man-Month

David Aceituno: Robert Boyle and his wish-list.

May 2, 10:15

Seminarieövning 13

Erik Holmgren: Tid och tidsmätningar

Petter Johansson:"Closing the Loopholes in Bell's Theorem Tests and Quantum Mechanics".


May 16, 10:15Examinator: Tommy Ohlsson/Håkan Snellman, E-mail: snell@kth.se

Senast ändrad 17-05-02
Denna sida underhålls av Håkan Snellman<snell@kth.se>