FSI3000 History of Physics and Epistemology 5 hp

(FSI3000 Fysikens historia och kunskapsteori 5 hp)


VT 2019


Kursstart tisdag 29 januari, 2019, kl 10:15 för Fysikens historia och kunskapsteori, FSI3000, 5 hp för doktorander i fysik/teoretisk fysik/tillämpad fysik och andra intresserade forskarstuderande. Kursen ges som föreläsningar plus en serie seminarieövningar där olika delar av fysikens idéhistoria belyses genom föredrag av deltagarna. De vetenskapsfilosofiska aspekterna kommer att belysas dels genom föredrag, dels genom diskussion efter varje presentation.

 

***

The course FSI3000 History of Physics and Epistemology, 5 hp, for PhD students in Physics/Theoretical Physics/Applied Physics will start in Tuesday January 29, 2018, at 10:15 am. The course is given in the format of lectures and seminars where the participants present various aspects of the history of ideas in physics. The epistemological aspects will be treated partly by lectures and partly by discussions after each presentation.

***

"Now and then scientists are hampered by believing one of the over-simplified models of science that have been proposed by philosophers from Francis Bacon to Thomas Kuhn and Karl Popper. The best antidote to the philosophy of science is a knowledge of the history of science." Steven Weinberg


Kursmål:

Kursen är ämnad att bibringa de studerande översiktliga kunskaper i naturvetenskapens historia med betoning på fysiken, i synnerhet mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik, kosmologi och biologisk fysik. Den vill även ge grundläggande insikter i kunskapsteori tillämpad på fysik, liksom incitament till självreflektion över den egna forskningen sedd ur ett större perspektiv.

Kursen har som framgår av titeln huvudinriktningen på fysik. I övrigt utformas kursen i anslutning till deltagarnas önskemål och intressen inom ganska vida ramar (se tidigare seminarieövningar)

The course is usually given in English. (English version: Kursmål)

 

Kurslitteratur:

A.F. Chalmers: What is this thing called science? Third edition (Sv.:Vad är vetenskap egentligen?, Nya Doxa (1995) el. senare upplaga?. )

Övrig litteratur:

        ·         M.S. Longair: Theoretical concepts in physics, CUP (1984).

·         C. Singer: A Short History of Science, Dover (1997).

·         H. Snellman: The Scientific Project. Kompendium 2017

Examination och kurskrav:

Självstudier av kursboken, 70% närvaro vid seminarieövningarna samt presentation av ett föredrag. Self-study of the course book. 70% presence at the seminars plus one personal presentation.

Betyg: P F

 

Utöver seminarieövningarna kommer föreläsningar att ges av bland andra:

·         Clas Blomberg

·         Håkan Snellman


Seminarieövningslista

Första mötet äger rum tisdagen den 29 januari kl.10.15, 2019, i teoretisk fysiks seminarierum A4:1069 , Plan 4, AlbaNova.

First meeting in seminar room main building A4:1069, level 4, Theoretical Physics , AlbaNova, Tuesday January 29, 2019. Time: 10:15

Schema VT 2019:

Seminarieövning 1

Introduction. Scientific Project I / H. Snellman

January 29, 10:15

Seminarieövning 2

The Scientific Project II / History and Philosophy of Mechanics/ H. Snellman

February 5, 10:15Seminarieövning 3Seminarieövning 4Seminarieövning 5Seminarieövning 6Seminarieövning 7


Seminarieövning 8Seminarieövning 9Seminarieövning 10Seminarieövning 11:Seminarieövning 12

Seminarieövning 13


 

Examinator: Tommy Ohlsson/Håkan Snellman, E-mail: snell@kth.se

Senast ändrad 18-12-12
Denna sida underhålls av
Håkan Snellman<snell@kth.se>