FSI3005 Kvalitativa och approximativa metoder i teoretisk fysik, 5 högskolepoäng (hp)
(Qualitative and Approximate Methods in Theoretical Physics)


Kursinnehåll:

Course description (in English)

Kurslitteratur:

This is a talk by Evgeny Akhmedov which is useful for solving the last problem in the problem set (in English).

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter och en muntlig tentamen.

Problem set for the course (in English)

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-11-28
Sidansvarig: