FSI3010 Seminariekurs i teoretisk fysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Seminar Course in Theoretical Physics)


Kursinnehåll:

Kursen är en seminariekurs i ämnen från modern teoretisk fysik såsom kvantmekanik, kondenserade materiens teori, elementarpartikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi för doktorander. Konceptet för studentseminarierna liknar det för tyska "Proseminar".

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

En skriftlig tentamen om typsättningsprogrammet LATEX (1,5 hp). En egen skriftlig rapport (3 hp), muntlig redovisning av rapport i form av ett seminarium och muntlig och skriftlig opposition på en annan students rapport och seminarium (1,5 hp) samt 75 % närvaro vid undervisningstillfällena (1,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-11-30
Sidansvarig: