FSI3050 Relativistisk kvantfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Relativistic Quantum Physics)


Kursinnehåll:

"Relativistisk kvantfysik" är en kurs där viktiga teorier för elementarpartikelfysik och symmetrier lärs ut. Under kursens gång kommer att illustreras hur relativistiska symmetrier och gaugesymmetrier kan begränsa "möjliga" teorier. Kursen kommer att ge en introduktion till störningsteori och Feynmandiagram. Problemet med divergenser kommer att nämnas och koncepten för regularisering och renormerbarhet att illustreras.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och muntlig tentamen (3 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2011-09-26
Sidansvarig: