FSI3060 Kvantfältteori, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Quantum Field Theory)


Kursinnehåll:

"Kvantfältteori" är en kurs i vilken man skall lära sig funktionalintegralformalismer för kvantfältteorier. Vidare kommer viktiga exempel av kvantfältteoretiska modeller i partikelfysik och kondenserade materiens fysik att diskuteras. Koncepten för renormering och regularisering i kvantfältteori kommer att beskrivas och idén för effektiva modeller kommer att nämnas.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Betyg: P, F

Examinator: Mattias Blennow, bitr. lektor


Senast uppdaterad: 2012-12-08
Sidansvarig: