FSI3070 Statistisk mekanik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Statistical Mechanics)


Kursinnehåll:

Den statistiska mekanikens formella grunder. Statistisk mekanik för klassiska enkla vätskor. Integralekvationer för korrelationsfunktioner. Fasomvandlingar. Medelfältteori. Isingmodellen. Analytiska lösningar. Landauteori. Renormeringsmetoder. Perkolation och oordning.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

En skriftlig tentamen (6 hp), hemuppgift (1,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Olle Edholm, professor


Senast uppdaterad: 2011-10-13
Sidansvarig: