FSI3080 Beräkningsfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Computational Physics)


Kursinnehåll:

Simuleringsmetoder, huvudsakligen Monte Carlo och molekyldynamik.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Datorlaborationer. Hemuppgifter.

Betyg: P, F

Examinator: Anatoly Belonoshko, lektor


Senast uppdaterad: 2011-10-13
Sidansvarig: