FSI3120 Kvantmekanikens matematiska grunder, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Mathematical Foundations of Quantum Mechanics)


Kursinnehåll:

"Kvantmekanikens matematiska grunder" skall ge fördjupade kunskaper om kvantmekanikens uppbyggnad och matematiska struktur. Vidare skall den ge en allmän introduktion till användningen av symmetrier för att förenkla lösningen av fysikaliska problem. Den ger också en bred presentation av den matematiska teorin för grupprepresentationer och en beskrivning av de viktigaste symmetrigrupperna. Tillämpningar ges inom olika delar av fysik och kemi, främst inom kvantfysiken.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och muntlig tentamen (3 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Jouko Mickelsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: