FSI3130 Fysikens differentialgeometriska metoder, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Differential Geometric Methods in Physics)


Those interested to take this course in FALL SEMESTER 2010 should contact Jouko Mickelsson, e-mail jouko@kth.se

For more details about the course see http://courses.theophys.kth.se/5A1334/

Kursinnehåll:

Mångfalder, tangentknippen, vektorfält. Differentialformer och integration på mångfalder. Riemannsk metrik, geodetiska linjer och parallelltransport. Grundekvationerna för den allmänna relativitetsteorin. Symplektisk geometri, Hamiltonformulering av klassisk mekanik. Principalknippen, konnektioner och krökning. Yang-Mills ekvationer och minimal växelverkan i partikelfysiken. Från fältteori till topologi, instantoner och solitoner.

Kursmål:

Differentialgeometri är ett viktigt verktyg i teoretisk fysik med tillämpningar inom klassisk mekanik, allmän relativitetsteori och kosmologi, partikelteori m.fl. Den studerande ges en förståelse av de matematiska principerna och deras tillämpningar genom ett urval exempel. Kursen är valfri i kompetensinriktningen Matematisk fysik, men rekommenderas också för teknologer som specialiserar sig på matematik.

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Skriftlig tentamen (7,5p).

Betyg: P, F

Examinator: Jouko Mickelsson, professor


Senast uppdaterad: 2010-06-14

Sidansvarig: