FSI3240 Teori för fasta tillståndets fysik, 15 högskolepoäng (hp)
(Theory of Solid State Physics)


Kursinnehåll:

Drude-Sommerfeld-teori för metaller. Gitter och diffraktion. Blochs sats. Svaga och starka periodiska potentialer. Elektrisk ledning. Mätning av Fermiytan. Gitterdynamik. Isolatorer. Halvledare. Magnetism. Supraledning.

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Betyg: P, F

Examinator: Anders Rosengren, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-09
Sidansvarig: