FSI3300 Teoretisk partikelfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Theoretical Particle Physics)


Kursinnehåll:

"Teoretisk partikelfysik" skall ge den studerande grundläggande kunskaper om partiklarnas systematik och reaktioner inom ramen för den så kallade standardmodellen.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och muntlig tentamen (3 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: