FSI3310 Teoretisk astropartikelfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Theoretical Astroparticle Physics)


Kursinnehåll:

Detektion av kosmisk gammastrålning och av kosmiska neutriner. Kosmisk neutrinoproduktion. Kosmisk strålning. Solsystemets astrofysik. Mörk materia. Översikt över standardmodellen. Universums utveckling. Den heta stora smällen. Baryogenes och CP-brott. Neutrinoblandning. Nukleosyntes. Gravitationsvågor och svarta hål.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-08
Sidansvarig: