FSI3320 Fenomenologi för elementarpartikelfysik, 10 högskolepoäng (hp)
(Phenomenology of Elementary Particle Physics)


Kursinnehåll:

Del I: Neutrinofysik, 2,5 hp

Del II: Aktivt deltagande i "Journal Club", 2,5 hp

Del III: Aktivt deltagande i en "sommarskola" i teoretisk elementarpartikelfysik, 2,5 hp

Del IV: Valfri del i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik), 2,5 hp

Kursmål:

Att få en djupare förståelse inom fenomenologin för elementarpartikelfysiken. Att känna till vanliga metoder och tillvägagångssätt för att lösa problem inom området. Att förstå kopplingen mellan teoretisk och experimentell elementarpartikelfysik.

Kurslitteratur:

Del I:

Examination och kurskrav:

* Att lösa samtliga problem i kurslitteraturen för del I.

* Att deltaga aktivt under åtminstone en termin i "Journal Club" för gruppen i teoretisk elementarpartikelfysik.

* Att deltaga aktivt i åtminstone en internationell "sommarskola".

* Att läsa och förstå en valfri bok i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik).

Betyg: P, F

Examinator: Tommy Ohlsson, professor


Senast uppdaterad: 2008-11-28
Sidansvarig: