FSI3400 Molekylär modellering, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Molecular Modelling)


Kursinnehåll:

Kursen ges på avancerad nivå i samarbete mellan Stockholms Universitet och KTH, och är en forskningsnära introduktion till moderna teoretiska metoder inom biofysikalisk kemi.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Laborationer (3 hp) och skriftlig tentamen (4,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Olle Edholm, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: