FSI3410 Beräkningsmässig statistisk mekanik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Computational Statistical Mechanics)


Kursinnehåll:

Molekyldynamik och Monte Carlo metoder samt den statistiska mekanik som dessa simuleringsmetoder bygger på.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Projektuppgift och muntlig tentamen

Betyg: P, F

Examinator: Olle Edholm, professor


Senast uppdaterad: 2009-02-07
Sidansvarig: