FSI3420 Membran och mjuka material, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Membranes and Soft Matter)


Kursinnehåll:

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur ytor, gränsskikt och membraner kan modelleras atomärt och med fältteoretiska metoder. Tillämpningar på biologiska membran, materialvetenskap och kemi.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Hemuppgifter som redovisas muntligt (7,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Olle Edholm, professor


Senast uppdaterad: 2008-12-01
Sidansvarig: